Klant-login

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de afbeeldingen, producten en concepten op deze website blijven het exclusieve eigendom van VIPACK BV. Het ongeoorloofd gebruik van handelsmerken, auteursrechten, ontwerprechten en ideeën is verboden. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd